Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Czechia >

Original name: Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé sluzebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní sluzby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu sluzby nebo při invaliditě vzniklé sluzebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výzivu pozůstalých (úprava náhrady)
Name: Government Regulation No. 413/2010 on the compensation of income loss after the end of work incapacity due to a work accident or to an occupational disease of soldiers in ordinary or compensatory service or during exercise, on the compensation of income loss after the end of work incapacity or during invalidity of professional soldiers and on the amendment of the rules on survivors' benefits
Country: Czechia
Subject(s): Employment accident and occupational disease benefit; Specific categories of workers
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2010-12-14
Entry into force:
Published on: Sbirka zakonu, 2010, Castka 145, pp. 5443-5444
ISN: CZE-2010-R-87088
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=87088&p_lang=en
Bibliography: Sbirka zakonu, 2010, Castka 145, pp. 5443-5444
Legislation on-line in Czech Legislation on-line in Czech Ministerstvo vnitra České republiky [Ministry of the Interior], Prague, Czech Republic PDF PDF (consulted on 2011-09-20)
Abstract/Citation: Increases by 3.9% all disability or injury benefits attributed before the 31 December 2010.
Basic text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer