Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Czechia (246) > Old-age, invalidity and survivors benefit (19)

Original name: Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé sluzebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní sluzby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu sluzby nebo při invaliditě vzniklé sluzebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Name: Government Regulation No. 448/2008 on regulation of the compensation for income loss after end of incapacity of work due to a professional accident or professional disease of soldiers during the execution of basic military or replacement service or during military training, on regulation of compensation of the loss of income after end of incapacity of work or during invalidity due to a professional accident or occupational disease of professional soldiers (Regulation of compensation of income loss of soldiers)
Country: Czechia
Subject(s): Old-age, invalidity and survivors benefit; Public and civil servants
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2008-12-16
Entry into force:
Published on: Sbirka zakonu, 2008-12-29, Castka 146, p. 7773
ISN: CZE-2008-R-84734
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84734&p_lang=en
Bibliography: Sbirka zakonu, 2008-12-29, Castka 146, p. 7773
Ordinance on-line in Czech Ordinance on-line in Czech Ministerstvo Vnitra České Republiky [Ministry of the Interior], Czech Republic PDF PDF (consulted on 2010-11-08)
Abstract/Citation: Increases by 4.4 % the average salary that serves for the computing of benefits if the right to the benefits appeared before or at 31 December 2008.

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer