Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Czechia >

Original name: Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výzivu pozůstalých (úprava náhrady)
Name: Government Regulation No. 447/2008 on regulation of the compensation for income loss after end of incapacity of work due to a professional accident or professional disease, on regulation of compensation of the loss of income after end of incapacity of work or during invalidity and of regulation of compensation of expenses for care of survivors (regulation of compensation)
Country: Czechia
Subject(s): Old-age, invalidity and survivors benefit
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2008-12-16
Entry into force:
Published on: Sbirka zakonu, 2008-12-29, Castka 146, pp. 7770-7772
ISN: CZE-2008-R-84733
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84733&p_lang=en
Bibliography: Sbirka zakonu, 2008-12-29, Castka 146, pp. 7770-7772
Ordinance on-line in Czech Ordinance on-line in Czech Czech Republic PDF PDF (consulted on 2010-09-26)
Abstract/Citation: PART ONE: Regulation of compensation of the loss of benefit after the end of work disablement due to an accident or occupational disease and regulation of survivors benefits according to the labour law (Sections 1 and 2)
PART TWO: Regulation of compensation of the loss of benefit after the end of work disablement or during the invalidity and regulation of survivors benefits according to the civil law rules (Section 3)
PART THREE: Common provisions (Sections 4 - 6)
Basic text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer