« Takaisin hakulomakkeelle  
SINKKIOKSIDI (NANOHIUKKASET)ICSC: 1780 (Marraskuu 2019)
Sinkkimonoksidi
Nanosinkkioksidi
Sinkkioksidihiukkaset <100 nm
Oksisinkki

CAS #: ks. Huomautukset
YK #: 3077 (sinkkijauhe tai -pöly)
EC Numero: 933-598-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ks. Kemialliset vaarat    Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa:  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta. Käytä kuivaa hiekkaa.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Pahoinvointi. Oksentelu. Yskä. Metallinen maku suussa. Kyynelvuoto. Kuume.  Käytä hengityksensuojainta, paikallispoistoa ja ilmanvaihtoa.  Poista välittömästi altistumispaikalta. Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Kutina. Kyynelvuoto.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. Älä hankaa silmiä. 
Nieleminen Nieltäessä suuria määriä voi ilmaantua oireita. Vatsakipu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Ks. Kemialliset vaarat. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

enviro;aqua
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Kuiva. Paloturvallinen tila. 
PAKKAUS
 
SINKKIOKSIDI (NANOHIUKKASET) ICSC: 1780
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN HAJUTON JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Muodostaa palaessa sinkkioksidihuuruja. Reagoi kiivaasti alumiinijauheen, magnesiumjauheen ja klooratun kumin kanssa kuumentuessaan. 

Molekyylikaava: ks. Huomautukset
Molekyylimassa: 81.4
Sulamislämpötila: 1975 °C
Kiehumislämpötila: 2360°C
Tiheys (20 °C:ssa): 5.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l20: 6-32 (heikosti liukeneva)
Liukoisuus riippuu partikkelikoosta. Se voi vaihdella heikosti liukenevasta niukkaliukoiseen. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä tai huurua, silmien kautta ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti huurulle. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 4 mg/m3, TWA; 10 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Sinkkioksidin nanohiukkasille ei ole osoitettu erillistä CAS-numeroa.
Ks. ICSC 0208. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sinkkioksidi, huurut): 2 mg/m³ (8 h).
HTP (Sinkkioksidi, huurut): 10 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi