« Takaisin hakulomakkeelle  
NITROSELLULOOSA (enemmän kuin 12,6% typpeä)ICSC: 1709 (Huhtikuu 2017)
Selluloosanitraatti
Selluloosaheksanitraatti

YK #: ks. Huomautukset

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS   Erittäin räjähtävä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista kuumuudelle, hankaukselle tai iskulle. ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä.  Jos palo on lähiympäristössä: runsaasti vettä, vesisumua  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 Käytä sopivia torjuntakeinoja.  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet     Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele tahriintunut vaatetus runsaalla vedellä (palovaara). Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen     Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Pidä kosteana. Älä anna kuivua. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Evakuoi vaara-alue! 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

expl
VAARA
Räjähde; massaräjähdysvaara 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapettimista, emäksistä ja hapoista. Varastoi vain kostutettuna. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
 
NITROSELLULOOSA (enemmän kuin 12,6% typpeä) ICSC: 1709
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Aine on erittäin herkkä lämmölle, tärähdyksille, hankaukselle, liekeille, kipinöille ja sähköstaattisille varauksille. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää hankauksesta tai kuumentuessaan tai iskusta. 

Molekyylikaava: C12H16(ONO2)6O6

Liukoisuus veteen: ei liukene
Ks. Huomautukset. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Ks. Huomautukset 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Nitroselluloosa, kuiva, alle 12,6 % typpeä, ks. ICSC 1560.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Nitroselluloosavalmisteet myydään vedellä tai liuottimilla kostutettuina tai pehmittimiin sekoitettuina palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi. Lisätyt aineet voivat muuttaa nitroselluloosan fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia.
Teknisessä tuotteessa on 40-60% laimenninta (esim. dimetyyliftalaattia, sykloheksanoliperoksidia, diallyyliftalaattia) räjähtämisherkkyyden vähentämiseksi.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi