« Takaisin hakulomakkeelle  
PENTAERITRITOLITETRAKIS(3-(3,5-DI-TERT-BUTYYLI-4-HYDROKSIFENYYLI)PROPIONAATTI)ICSC: 1701 (Marraskuu 2008)
Tetrakis(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksihydrokanelyylioksimetyyli)metaani
Hydrokanelihappo, 3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksi-, neopentaanitetrayyliesteri(8CI)
Tetrakis-(metyleeni-(3,5-di-(tert)-butyyli-4-hydrokaneli))metaani
CAS #: 6683-19-8
EC Numero: 229-722-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho     Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
PENTAERITRITOLITETRAKIS(3-(3,5-DI-TERT-BUTYYLI-4-HYDROKSIFENYYLI)PROPIONAATTI) ICSC: 1701
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C73H108O12
Molekyylimassa: 1177.8
Sulamislämpötila: 110-125 °C
Tiheys: 1.15 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine: merkityksetön
Leimahduspiste: 297 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 410°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 23  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä ja hengityselimissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi