« Takaisin hakulomakkeelle  
STRONTIUMKARBONAATTIICSC: 1695 (Huhtikuu 2007)
Strontianiitti
Hiilihappo, strontiumsuola (1:1)
CAS #: 1633-05-2
EC Numero: 216-643-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista. 
PAKKAUS
 
STRONTIUMKARBONAATTI ICSC: 1695
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN HAJUTON JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi happojen kanssa. 

Molekyylikaava: SrCO3
Molekyylimassa: 147.6
Hajoaa <1200 °C:ssa
Tiheys: 3.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 18 °C:ssa: 0.011 (erittäin huono) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä ja hengityselimissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Strontium-ionille altistuminen aiheuttaa vaikutuksia luiden ja hampaiden kalsiumpitoisuudessa, mutta tutkimustulokset strontiumkarbonaatin haitallisuudesta ovat puutteelliset.
Strontiumkarbonaatti esiintyy luonnossa strontianiittina.
Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ja luonnossa strontianiittina esiintymisen perusteella SrCO3 on kiinteässä muodossaan stabiili ja melko inertti aine.
Sen voidaan olettaa olevan ympäristössä pysyvää ja kulkeutuvan pääasiassa maaperään. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi