« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYYLIBIS(2-KLOORIETYYLI)AMIINIICSC: 1655 (Huhtikuu 2008)
Bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini
2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)-N-etyylietaaniamiini
2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)-N-etyyli-etaaniamiini
2,2'-Dikloori-trietyyliamiini
HN1
CAS #: 538-07-8
YK #: 2810

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne. Yskä. Vapina. Koordinaatiohäiriö. Kouristuksia. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia.  Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkulat. Oireet voivat viivästyä. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät HÖYRY IMEYTYY! Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Kouristukset, valonarkuus ja laajentuneet pupillit. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja. Näönmenetys.  Käytä naamiomallisia suojalaseja. Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin ilmatiiviisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa perimävaurioita
Voi aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa hermostoa ja luuydintä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa hermostoa ja luuydintä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä pimeässä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja metalleista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETYYLIBIS(2-KLOORIETYYLI)AMIINI ICSC: 1655
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kuumuuden ja valon vaikutuksesta. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C6H13Cl2N / (ClCH2CH2)2NC2H5
Molekyylimassa: 170.1
Hajoaa 194 °C:ssa
Sulamislämpötila: -34 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.09
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.03
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia ja systeemisiä vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Muodostaa rakkuloita. Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja luuytimessä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia luuytimessä ja keskushermostossa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Koska monet vaikutukset muistuttavat ionisoivan säteilyn vaikutuksia, käytetään usein termiä "radiomimetic" (säteilyenergian biologisia vaikutuksia matkiva). 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi