« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMSYANAMIDIICSC: 1639 (Lokakuu 2006)
Kalsiumkarbimidi
Syanamidi, kalsiumssuola
CAS #: 156-62-7
YK #: 1403
EC Numero: 205-861-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava (epäpuhtaudet muodostavat palovaaran). Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden tai metallien kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.    Käytä kuivaa jauhetta. EI hiilidioksidia, vaahtoa, vettä.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Peitä valunut aine kuivalla ei-palavalla reagoimattomalla imeytysaineella. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
KALSIUMSYANAMIDI ICSC: 1639
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa veden vaikutuksesta. Tämä muodostaa syaaniamidia (ks. ICSC 0424), ammoniakkia, kalsiumhydroksidia ja asetyleeniä. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: CN2.Ca
Molekyylimassa: 80.1
Hajoaa kuumennettaessa
Tiheys: 2.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (hengittyvä jae): 1 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Yhteisvaikutukset hyvinkin pienten alkoholimäärien kanssa aiheuttaa vaikutuksia verenkierrossa ja keskushermostossa, johtaen punastumiseen, sydämentykytykseen, matalaan verenpaineeseen ja hyperventilointiin.
Vaikutukset voivat olla viivästyneitä.
Kaupallinen kalsiumsyanamidi on kiteistä ainetta, joka sisältää pieniä määriä kalsiumkarbidia, joka voi tuottaa asetyleeniä tuotanto- tai säilytysastioissa.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
YK 1403: Kalsiumsyanamidi, yli 0,1 % kalsiumkarbidia sisältävä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 mg/m³ (8 h).
HTP: 1.5 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 158 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >0.105 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 590 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-37-41; S: (2)-22-26-36/37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi