« Takaisin hakulomakkeelle  
BARIUMKROMAATTIICSC: 1607
Bariumkromaatti (VI)
Bariumkromaatti (1:1)
Kromihappo, bariumsuola 1:1
C.I. 77103
C.I. Pigmentti keltainen 31
Huhtikuu 2006
CAS #: 10294-40-3
EC Number: 233-660-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Polttava tunne.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecancer;health haz
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Vahingoittaa nenää pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Voi aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BARIUMKROMAATTI ICSC: 1607
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi pelkistävien aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: BaCrO4
Molekyylimassa: 253.3
Sulamislämpötila: 1380 °C
Tiheys: 4.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.00026 (ei liukene) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa nenän haavautumisen. Tämä voi johtaa nenän väliseinän puhkeamiseen. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (as Cr(VI), hengittyvä jae): 0.0002 mg/m3, TWA; 0.0005 mg/m3 STEL; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); (iho); (SEN).
EU-OEL: (Cr): 0.1 mg/m3 TWA.
MAK: (Cr): syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 2; imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(VI)-yhdisteet): 0.005 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Virtsan kromi 0,20 µmol/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat). Raskaana olevien ei tule altistua kuusiarvoiselle kromille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,01 µmol/l. (Työterveyslaitos 2016).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi