« Takaisin hakulomakkeelle  
NITROSELLULOOSA (enint. 12.6% typpeä)ICSC: 1560 (Marraskuu 2016)
Selluloosanitraatti
Selluloosatetranitraatti
Pyroksilliini
CAS #: 9004-70-0
YK #: ks. Huomautukset

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähdysvaara hangattaessa tai iskusta. Räjähdysvaara altistuessaan lämmölle, liekeille, kipinöille tai sähköstaattisille varauksille.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä altista kuumuudelle, hankaukselle tai iskulle. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä runsaasti vettä. EI vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

Ks. Huomautukset.   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele tahriintunut vaatetus runsaalla vedellä (palovaara). Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Pidä kosteana. Älä anna kuivua. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAARA
Syttyvä kiinteä aine 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapettimista, emäksistä ja hapoista. Varastoi vain kostutettuna. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
 
NITROSELLULOOSA (enint. 12.6% typpeä) ICSC: 1560
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Aine on erittäin herkkä lämmölle, tärähdyksille, hankaukselle, liekeille, kipinöille ja sähköstaattisille varauksille. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Ks. Huomautukset. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti palaessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. Reagoi hapettimien, emästen ja happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Ks. Huomautukset. 

Molekyylikaava: C12H16(ONO2)4O6
Molekyylimassa: 504.3
Liukoisuus veteen: ei liukene
Ks. Huomautukset. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Ks. Huomautukset 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Ks. Huomautukset. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Nitroselluloosavalmisteet myydään vedellä tai liuottimilla kostutettuina tai pehmittimiin sekoitettuina palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi. Lisätyt aineet voivat muuttaa nitroselluloosan fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Koostumusta, jossa typpeä on enemmän kuin 12.6 %, käytetään ainoastaan räjähteissä.
Nitroselluloosa veden kanssa, vähintään 25 massa-% vettä sisältävänä: YK-numero 2555, vaaraluokka 4.1.
Nitroselluloosa alkoholissa, vähintään 25 massa-% alkoholia ja typpipitoisuus enintään 12,6 % kuivapainosta: YK-numero 2556, vaaraluokka 4.1.
Nitroselluloosa, typpipitoisuus enintään 12,6 % kuivapainosta, seoksena pehmittimen kanssa tai ilman pehmitintä, pigmentin kanssa tai ilman pigmenttiä: YK-numero 2557, vaaraluokka 4.1. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi