« Takaisin hakulomakkeelle  
NONOKSINOLI-9ICSC: 1558 (Lokakuu 2006)
Nonyylifenoksipolyetoksietanoli
CAS #: 26571-11-9
EC Numero: 247-816-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet     Raitis ilma, lepo. 
Iho      
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
NONOKSINOLI-9 ICSC: 1558
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C9H19(C6H4)(OC2H4)9OH

Kiehumislämpötila: 250°C
Sulamislämpötila: 6 °C
Liukoisuus veteen: kohtalainen
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): >1
Leimahduspiste: 197 °C c.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän kemikaalikortin tiedot koskevat NONOKSINOLI-9.
Polyetyleenimono(p-nonyylifenyyli)eetteriglykoli -ryhmän (C_9H_1_9(C_6H_4)(OC_2H_4)_nOH) CAS-numero on 26027-38-3 ja RTECS-numero on RB1299090.
Etyleenioksidiyksiköiden keskimääräinen määrä (n) per molekyyli ilmoitetaan nonoksinolin perässä olevalla numerolla.
Tämän aineryhmän aineet ovat ei-ionisia, pinta-aktiivisia aineita ja niitä käytetään pesuaineissa, emulgointiaineissa, kostutusaineissa, hajotusaineena, stabilointiaineena, pinta-aktiivisten aineiden synteesien väliaineena ja vaahtoamisen estoaineena.
Nonoksinolit -9 ja -11 ovat spermisidejä (siittiöitä tuhoavia).
Nonoksinoleja -4, -15 ja -30 käytetään apuaineina lääketeollisuudessa (pinta-aktiivisina aineina).
Ryhmän aineet, jossa n < 15, ovat keltaisia - värittömiä nesteitä; n > 20 ovat vaaleankeltaisia - luonnonvalkoisia pastoja tai vahoja.
Aineet, joilla n < 6 ovat liukenevia öljyyn; n > 6 ovat veteen liukenevia.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi