« Takaisin hakulomakkeelle  
p-TOLUEENISULFONIAMIDIICSC: 1557 (Huhtikuu 2005)
4-Tolueenisulfoniamidi
4-Metyylibentseenisulfoniamidi
p-Tosyyliamidi
CAS #: 70-55-3
EC Numero: 200-741-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.   
Iho   Suojakäsineet.   
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja emäksistä. 
PAKKAUS
 
p-TOLUEENISULFONIAMIDI ICSC: 1557
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja rikin oksideja. Reagoi kiivaasti happojen, emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H9NO2S
Molekyylimassa: 171.2
Sulamislämpötila: 138 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.316
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 202 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.82  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muut sulamispisteet: 105°C (kosteutettu).
Aine esiintyy kaupallisissa seoksissa yhdessä o-tolueenisulfoniamidin kanssa (ks. ICSC 1581). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi