« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMSULFAMAATTIICSC: 1555 (Lokakuu 2004)
Sulfamihappo, monoammoniumsuola
Ammoniumamidosulfonaatti
Ammoniumsulfamidaatti
CAS #: 7773-06-0
EC Numero: 231-871-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMSULFAMAATTI ICSC: 1555
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VALKOINEN HYGROSKOOPPINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 160 °C:ssa . Tämä muodostaa ammoniakkia, typen oksideja ja rikin oksideja. Liuos vedessä on heikko happo. Syövyttää niukkahiilistä terästä. Joutuessaan kosketuksiin kuuman veden voi aiheuttaa suurien höyrymäärien muodostumisen. Reagoi happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: H6N2O3S / NH4OSO2NH2
Molekyylimassa: 114.1
Hajoaa 160 °C:ssa
Sulamislämpötila: 131 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.8
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi