« Takaisin hakulomakkeelle  
HYDROKSIETIKKAHAPPOICSC: 1537 (Lokakuu 2004)
Glykolihappo
alfa-Hydroksietikkahappo
Hydroksietanolihappo
CAS #: 79-14-1
YK #: 3261
EC Numero: 201-180-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Vältä pölyn ja sumun hengittämistä.  Puoli-istuva asento. Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, metalleista, sulfideista, syanideista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
HYDROKSIETIKKAHAPPO ICSC: 1537
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien, syanidien ja sulfidien kanssa. Reagoi kiivaasti alumiinin, sinkin ja tinan kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on keskivahva happo. 

Molekyylikaava: C2H4O3 / HOCH2COOH
Molekyylimassa: 76.1
Hajoaa 100 °C:ssa
Sulamislämpötila: 80 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.49
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.11  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle ja silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tätä ainetta on kaupallisesti saatavana usein 70 % liuoksena, jonka YK-numero on 3265, vaaraluokka 8, pakkausryhmä II. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1950 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 7.1 ug/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi