« Takaisin hakulomakkeelle  
DHTDMAC (sis. 15% isopropanolia)ICSC: 1518 (Huhtikuu 2004)
Dihydrogenoitu talidimetyyliammoniumkloridi
1-Oktadekaaniaminium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bis(hydrogenoitu talialkyyli)dimetyyli, kloridit
CAS #: 61789-80-8
EC Numero: 263-090-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut aine astioihin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. 
PAKKAUS
 
DHTDMAC (sis. 15% isopropanolia) ICSC: 1518
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ-VALKOISTA TAHNAA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C36.4H76.8NCl (noin)
Molekyylimassa: 567-573 (noin)
Hajoaa 135 °C:ssa
Sulamislämpötila: 30-45 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.87
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 10
Höyrynpaine, kPa 50 °C:ssa: 17
Leimahduspiste: 25 °C
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän kortin suositukset eivät koske aineen jauhemaista muotoa.
Ks. ICSC 0554. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >9850 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi