« Takaisin hakulomakkeelle  
POLYETYLEENIICSC: 1488 (Lokakuu 2004)
Eteeni, homopolymeeri
Etyleenipolymeerit
PE
HDPE
LDPE
CAS #: 9002-88-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho     Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin sopiviin, merkittyihin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
POLYETYLEENI ICSC: 1488
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti fluorin kanssa. Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: (C2H4)n
Molekyylimassa: vaihteleva (polymeeri)
Sulamislämpötila: 85-140 °C
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 0.91-0.96 g/cm³
Ks. Huomautukset.
Leimahduspiste: 341 °C
Ks. Huomautukset.
Itsesyttymislämpötila: 330-410°C
Ks. Huomautukset. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
LDPE tarkoittaa matalan tiheyden polyetyleeniä; HDPE korkean tiheyden polyetyleeniä.
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet vaihtelevat riippuen molekyylimassasta.
Lämpöhajoaminen alkaa 290°C:ssa.
Polyetyleenituotteita on saatavilla suuri valikoima erilaisia, johtuen valmistuksessa käytetyistä eri lisäaineista.
Lisäaineet voivat vaikuttaa aineen fysikaalisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi