« Takaisin hakulomakkeelle  
2,3,7,8-TETRAKLOORIDIBENTSO-p-DIOKSIINIICSC: 1467 (Marraskuu 2003)
Dibentso[b,e][1,4]dioksiini, 2,3,7,8-tetrakloori-
2,3,7,8-TCDD
2,3,7,8-Tetrakloori-1,4-dioksiini
CAS #: 1746-01-6
YK #: 2811
EC Numero: 217-122-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Oireet voivat viivästyä.  Käytä tarkoitukseen sopivia laitteita/menetelmiä.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
2,3,7,8-TETRAKLOORIDIBENTSO-p-DIOKSIINI ICSC: 1467
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA NEULAMAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 750-800 °C:ssa. Hajoaa UV-valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa klooria. 

Molekyylikaava: C12H4Cl4O2
Molekyylimassa: 322
Sulamislämpötila: 305-306 °C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.8/7.02  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä, ruoansulatuskanavassa, maksassa, hermostossa ja umpieritysjärjestelmässä. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Voi aiheuttaa klooriaknen. Aineella voi olla vaikutuksia luuytimessä, umpieritysjärjestelmässä, immuunijärjestelmässä, maksassa ja hermostossa. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää maaperän pilaantumiseen. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin, kasveihin, nisäkkäisiin ja maitoon. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Tätä kemikaalia on valmistettu ainoastaan tutkimustarkoituksessa, mutta sitä voi syntyä myös kemiallisten prosessien ja palamisen sivutuotteena. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 20 ug/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 275 ug/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi