« Takaisin hakulomakkeelle  
PARAFIINIVAHAICSC: 1457 (Elokuu 2003)
Parafiinivahat ja hiilivetyvahat
CAS #: 8002-74-2
EC Numero: 232-315-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.        Käytä vettä, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta käsitellessäsi ainetta sulassa muodossa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Kuumansuojakäsineet käsiteltäessä sulatettuja aineita.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja (jos sulatettu).  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
PARAFIINIVAHA ICSC: 1457
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON, VÄRITÖN-KERMANVÄRINEN, KITEINEN, KIINTEÄ AINE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: CnH2n+2

Sulamislämpötila: 50-57 °C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 199 °C c.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä huurua. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Huuru on ärsyttävää silmille, nenälle ja kurkulle. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine koostuu monimutkaisista hiilivetyseoksista, jotka on saatu maaöljytisleistä liuotinkiteytyksellä (öljynpoisto liuottimella) tai tihkumalla.
Aine koostuu suorista hiilivetyketjuista, joiden hiilinumerot ovat enimmäkseen suurempia kuin C20. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (huuru): 1 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi