« Takaisin hakulomakkeelle  
KROMI(III)HYDROKSIDIHYDRAATTIICSC: 1455 (Heinäkuu 2003)
CAS #: 1308-14-1
EC Numero: 215-158-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet      
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
KROMI(III)HYDROKSIDIHYDRAATTI ICSC: 1455
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SININEN-VIHREÄ JAUHE TAI MUSTIA HIUKKASIA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa kromioksidia. 

Molekyylikaava: Cr(HO)3.nH2O
Molekyylimassa: ks. Huomautukset
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Cr(III), hengittyvä jae): 0.003 mg/m3, TWA; (RSEN) (DSEN) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: herkistää ihoa (SH).
EU-OEL: (Cr(III)): 2 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ainetta kutsutaan usein myös nimellä kromihappo, kuten myös kromi(VI)happoa (CAS 7738-94-5) ja kromi(VI)oksidia (CAS 1333-82-0, ks. ICSC #1194).
Molekyylipaino vaihtelee riippuen kideveden määrästä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(III)-yhdisteet): 0.5 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyetyleeni, polyvinyylikloridi, fluorokumi.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi