« Takaisin hakulomakkeelle  
PORTLANDSEMENTTIICSC: 1425 (Lokakuu 2001)
Hydraulinen sementti
CAS #: 65997-15-1
EC Numero: 266-043-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Ks. Huomatukset  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
PORTLANDSEMENTTI ICSC: 1425
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANHARMAA TAI VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi happojen, alumiinimetallien ja ammoniumsuolojen kanssa. Reagoi hitaasti veden kanssa muodostaen kovettuneita hydratoituja yhdisteitä, vapauttaen lämpöä ja muodostaen vahvasti emäksisen liuoksen. 


Sulamislämpötila: >1000 °C
Tiheys: 2.7-3.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine on syövyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 1 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine on ensisijaisesti kalsiumsilikaattien, aluminaattien, ferriittien ja kalsiumsulfaatin seos.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Sementille havaittu herkistyminen johtuu pääasiassa aineessa olevasta heksavalentista kromista.
Kosteuden läsnä ollessa iholle voi syntyä palovammoja vasta 12-48 tunnin kuluttua altistumisesta; kipua ei välttämättä tunnu altistumishetkellä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (hengittyvä pöly): 5 mg/m³ (8 h).
HTP (alveolijae): 1 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi