« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSABROMISYKLODODEKAANI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 1413
Syklododekaani, heksabromi-isomeeritLokakuu 2001
CAS #: 25637-99-4
EC Number: 247-148-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
HEKSABROMISYKLODODEKAANI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 1413
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C12H18Br6
Molekyylimassa: 641.7
Hajoaa 230 °C:ssa
Sulamislämpötila: 178-183 °C
Tiheys: 1050 kg/m³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.002
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.0002 (laskettu)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.59 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia meriympäristössä. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi