« Takaisin hakulomakkeelle  
ZIRKONIUMJAUHE (pyroforinen)ICSC: 1405 (Lokakuu 2004)
(stabiloimaton jauhe)
CAS #: 7440-67-7
YK #: 2008
EC Numero: 231-176-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä kuivaa hiekkaa, kuivaa jauhetta.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
ZIRKONIUMJAUHE (pyroforinen) ICSC: 1405
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KOVA KIILTÄVÄ HARMAHTAVA-VALKOINEN HIUTALEITA TAI HARMAA AMORFINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti booraksin ja hiilitetrakloridin kanssa kuumennettaessa. Reagoi herkästi alkalimetallihydroksidien kanssa kuumennettaessa. 

Molekyylikaava: Zr
Atomimassa: 91.2
Kiehumislämpötila: 3577°C
Sulamislämpötila: 1857 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 6.5
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; 10 mg/m3 STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: 1358 Zirkoniumjauhe, kostutettu, vähintään 25 % vettä sisältävä: vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä II; 1932 Zirkoniumjäte: vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä III; 2009 Zirkonium, kuiva, viimeisteltyinä levyinä, liuskoina, tai lankakelana (paksuus alle 18 um): vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä III;
Puhdas zirkoniumsieni on pyroforinen ja räjähtää kiivaasti epäpuhtaana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 15-17; S: (2)-7/8-43 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi