« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIPROPYLEENIGLYKOLIICSC: 1348 (Lokakuu 1999)
2-(2-(2-Hydroksipropoksi)propoksi)-1-propanoli
Propanoli, ((1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis(oksi))bis-
[(Metyylietyleeni)bis(oksi)]dipropanoli
CAS #: 24800-44-0
EC Numero: 246-466-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
TRIPROPYLEENIGLYKOLI ICSC: 1348
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C9H20O4 / CH3CHOHCH2OCH(CH3)CH2OCH(CH3)CH2OH
Molekyylimassa: 192.3
Kiehumislämpötila: 271°C
Sulamislämpötila: <-30 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 96 °C:ssa: 133
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.6
Leimahduspiste: 141 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen on tutkittu, mutta mitään ei ole löydetty. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi