« Takaisin hakulomakkeelle  
RADONICSC: 1322 (Marraskuu 2001)
CAS #: 10043-92-2
EC Numero: 233-146-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.   
Iho      
Silmät      
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
RADON ICSC: 1322
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: Rn
Atomimassa: 222
Kiehumislämpötila: -62°C
Sulamislämpötila: -71 °C
Tiheys: 9.73 g/l
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 22.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Radon on yleinen luonnonsäteilyn lähde. 

HUOMAUTUKSET
Radonia syntyy uraanin radioaktiivisessa hajoamisessa ensin radiumiksi ja sen jälkeen radoniksi.
Radonin vaikutukset johtuvat suurelta osin hajoamistuotteiden hengittämisestä.
Niiden kulkeutuminen hengitysteihin riippuu siitä, ovatko ne hiukkasiin kiinnittyneinä vai ei.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi