« Takaisin hakulomakkeelle  
KROKIDOLIITTIICSC: 1314 (Marraskuu 2016)
Riebeckiitin asbesti
Sininen asbesti
CAS #: 12001-28-4
YK #: 2212
EC Numero: 601-649-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä hengityksensuojainta. Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Imuroi valunut aine erikoisvälineillä. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
KROKIDOLIITTI ICSC: 1314
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
LAVENTELINSININEN, SININEN TAI VIHERTÄVÄ KUITUINEN KIINTEÄ AINE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: Na2 Fe++3 Fe+++2 Si8 O22 (OH)2
Molekyylimassa: 765.98
Hajoaa 1200 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.3-3.4
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa asbestoosin (keuhkofibroosin), keuhkopussin plakkeja, paksuuntumista ja nesteen kertymistä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Tämä aine aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa, kurkunpään syöpää ja munasarjasyöpää ihmisille. On viitteellistä näyttöä siitä, että aine aiheuttaa paksun-/peräsuolen syöpää, nielun tai mahalaukun syöpää. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 f/cc TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1.
EU-OEL: 0.1 kuituja/ml TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (asbesti): 0.1 kuitua/cm³ (8h) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 on säädetty asbestityön turvallisuudesta.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-48/23; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi