« Takaisin hakulomakkeelle  
SYANUURIHAPPOICSC: 1313 (Lokakuu 2006)
sym-Triatsiini-2,4,6-trioli
Isosyanuurihappo
1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
CAS #: 108-80-5
EC Numero: 203-618-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään kloorista. 
PAKKAUS
 
SYANUURIHAPPO ICSC: 1313
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VALKOINEN HYGROSKOOPPINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa >320 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja isosyaanihappoa. Reagoi kloorin kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H3N3O3 / C3N3(OH)3
Molekyylimassa: 129.1
Hajoaa 320-360 °C:ssa
Tiheys: 2.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.27
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa:
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: <0.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Suurien määrien nieleminen saattaa aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi