« Takaisin hakulomakkeelle  
DI(2-ETYYLIHEKSYYLI)SEBASAATTIICSC: 1290 (Marraskuu 1998)
Sebasiinihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri
Bis(2-etyyliheksyyli)sebakaatti
Dekaanidionihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri
Dioktyylisebakaatti
CAS #: 122-62-3
EC Numero: 204-558-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
DI(2-ETYYLIHEKSYYLI)SEBASAATTI ICSC: 1290
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C26H50O4 / CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OOC(CH2)8COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Molekyylimassa: 426.7
Kiehumislämpötila 0.7kPa:ssa: 256°C
Sulamislämpötila: -48 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 37 °C:ssa: 0.000024
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 14.7
Leimahduspiste: 210 °C o.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen on tutkittu, mutta mitään ei ole löydetty. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi