« Takaisin hakulomakkeelle  
NEOPENTYYLIGLYKOLIDIAKRYLAATTIICSC: 1286 (Marraskuu 1998)
Akryylihappo, 2,2-dimetyylitrimetyleeniesteri
2,2-Dimetyyli-1,3-propaanidiyylidiakrylaatti
Dimetylolpropaanidiakrylaatti
2-Propeenihappo, 2,2-dimetyyli-1,3-propaanidiyyliesteri
CAS #: 2223-82-7
EC Numero: 218-741-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Viileä. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
NEOPENTYYLIGLYKOLIDIAKRYLAATTI ICSC: 1286
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia ja voivat muodostaa polymeerejä, jotka tukkivat kaasusäiliöiden venttiilit ja liekinpidättäjät (tuuletusaukot). 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. 

Molekyylikaava: C11H16O4 / CH2CHCOOCH2C(CH3)2CH2OCOCHCH2
Molekyylimassa: 212.3
Kiehumislämpötila 0.13kPa:ssa: 96°C
Sulamislämpötila: 6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.3
Leimahduspiste: 115 °C c.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5190 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 180 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 24-36/38-43; S: (1/2)-28-39-45; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi