« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSOIINIICSC: 1214 (Lokakuu 2004)
2-Hydroksi-2-fenyyliasetofenoni
Bentsoyylifenyylikarbinoli
2-Hydroksi-1,2-difenyylietanoni
CAS #: 119-53-9
EC Numero: 204-331-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.        Käytä vesisumua, jauhetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Pese kädet ennen ateriointia.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
BENTSOIINI ICSC: 1214
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C14H12O2 / C6H5COCH(OH)C6H5
Molekyylimassa: 212.2
Kiehumislämpötila 102.4kPa:ssa: 344°C
Sulamislämpötila: 137 °C
Tiheys: 1.31 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.03
Höyrynpaine, Pa 136 °C:ssa: 133  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 10 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8.87 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi