« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMKARBONAATTIICSC: 1193 (Kesäkuu 2012)
CAS #: 471-34-1
EC Numero: 207-439-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista, alumiinista, ammoniumsuoloista, fluorista ja magnesiumista. 
PAKKAUS
 
KALSIUMKARBONAATTI ICSC: 1193
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN JAUHE TAI PELLETTEJÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 825 °C:ssa . Tämä muodostaa syövyttäviä kalsiumoksidihuuruja. Reagoi happojen, alumiinin, ammoniumsuolojen, fluorin ja magnesiumin kanssa. 

Molekyylikaava: CaCO3
Molekyylimassa: 100.1
Hajoaa 825 °C:ssa
Tiheys: 2.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l25: 14 (erittäin huono) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä hengityselimissä ja silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineen terveysvaikutuksia on tutkittu, mutta mitään ei ole löydetty. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Kalsiumkarbonaatti esiintyy luonnossa kalsiitti ja aragoniitti mineraaleina karbonaattikivissä ja marmoreissa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6450 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi