« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMJAUHE (pyroforinen)ICSC: 1192 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7440-70-2
YK #: 1855
EC Numero: 231-179-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Muodostaa palavaa kaasua veden tai kostean ilman kanssa. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin ilman, veden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa.  ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  EI vettä. Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele tahriintunut vaatetus runsaalla vedellä (palovaara). Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Peitä valunut aine kuivalla hiekalla tai kuivalla jauheella. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorr
VAARA
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä inertissä kaasussa. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
KALSIUMJAUHE (pyroforinen) ICSC: 1192
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HOPEANVALKOINEN-HARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Hienojakoisena syttyy ilmassa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kosteuden, veden, alkoholien, halogeenien ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: Ca
Atomimassa: 40.1
Kiehumislämpötila: 1484°C
Sulamislämpötila: 837-841 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1,54 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine: merkityksetön 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, vaahdon, haloneiden ja hiilidioksidin kanssa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
H261 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi