« Takaisin hakulomakkeelle  
N,N'-DIFENYYLI-para-FENYYLEENIDIAMIINIICSC: 1181
N,N'-difenyyli-p-fenyleenidiamiini
N,N-Difenyyli-1,4-bentseenidiamiini
1,4-bis(Fenyyliamino)bentseeni
1,4-Dianiliinibentseeni
Lokakuu 1995
CAS #: 74-31-7
EC Number: 200-806-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
N,N'-DIFENYYLI-para-FENYYLEENIDIAMIINI ICSC: 1181
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI HARMAITA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H5NHC6H4NHC6H5 / C18H16N2
Molekyylimassa: 260.3
Kiehumislämpötila 0.066kPa:ssa: 220-225°C
Sulamislämpötila: 150-151 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.0  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Yhdisteen kaupalliset laadut ovat väriltään vihertävän ruskeita. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2370 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 43-52/53; S: (2)-24-37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi