« Takaisin hakulomakkeelle  
PERLIITTIICSC: 1141 (Marraskuu 2016)
CAS #: 93763-70-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn ja sumun hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.   
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
PERLIITTI ICSC: 1141
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-HARMAA JAUHE. PUHTAANA HAJUTONTA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Ei tietoa. 


Sulamislämpötila: >1093 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.2-2.4 (raaka)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.05-0.3 (laajennettu)
Liukoisuus veteen: huono 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti koskee perliittiä, joka sisältää <1% kvartsia.
Korkeassa lämpötilassa paisutettu perliitti on pehmeää, kevyttä kuitupölyä.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Jos perliitti sisältää enemmän kuin 1 % kvartsia, katso myös ICSC 0808. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi