« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMKARBONAATTI (VEDETÖN)ICSC: 1135 (Lokakuu 2004)
Hiilihappo, dinatriumsuola
Soodatuhka
CAS #: 497-19-8
EC Numero: 207-838-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
NATRIUMKARBONAATTI (VEDETÖN) ICSC: 1135
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN HYGROSKOOPPINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti happojen kanssa. Reagoi magnesiumin ja fosforipentoksidin kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Reagoi fluorin kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: Na2CO3
Molekyylimassa: 106.0
Sulamislämpötila: 851 °C
Tiheys: 2.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 30  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä. Tämä voi johtaa nenän väliseinän puhkeamiseen. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4090 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-22-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi