« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMHYPOKLORIITTI (LIUOS, AKTIIVISTA KLOORIA >10%)ICSC: 1119 (Huhtikuu 2017)
Natriumoksikloridi
Natriumkloridioksidi
CAS #: 7681-52-9
YK #: 1791
EC Numero: 231-668-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correnviro;aqua
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II, III 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NATRIUMHYPOKLORIITTI (LIUOS, AKTIIVISTA KLOORIA >10%) ICSC: 1119
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS, HIEMAN KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen kanssa. Hajoaa valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen klooria (ks. ICSC 0126). Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Syövyttää kuparia ja sen yhdisteitä ja kevytmetalleja. 

Molekyylikaava: NaClO
Molekyylimassa: 74.4
Sulamislämpötila: -30 - -20 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.21 (14 %:n vesiliuos)
Tiheys (20 °C:ssa): 1.20 - 1.25 g/ml
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2 - 2.5
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 293 (hyvä) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle, hengityselimille ja ruoansulatuskanavalle. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Kotitalouksien valkaisuaineet sisältävät tavallisesti noin 5% natriumhypokloriittia (pH noin 11, ärsyttävä), ja väkevämmät valkaisuaineet sisältävät 10-15% natriumhypokloriittia (pH noin 13, syövyttävä).
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Katso myös ICSC 0482 (natriumhypokloriitti, aktiivista klooria <10%). 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja, < 30%: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyetyleeni, fluorikumi; 30-70%: luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyetyleeni, polyvinyylikloridi, etyleenivinyylialkoholi.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N; R: 31-34-50; S: (1/2)-28-45-50-61; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi