« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMKLORAATTIICSC: 1117 (Lokakuu 1999)
Kloorihappo, natriumsuola
CAS #: 7775-09-9
YK #: 1495
EC Numero: 231-887-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara.  EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden, palavien aineiden, pelkistävien aineiden tai orgaanisten aineiden kanssa.    Käytä runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Siniset huulet, kynnet ja iho. Vatsan kouristavia kipuja. Sekavuus. Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Hengityksen lyhyys. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
NATRIUMKLORAATTI ICSC: 1117
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISIA RAKEITA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 300 °C:ssa . Tämä muodostaa happea, joka lisää palovaaraa ja myrkyllisiä huuruja (klooria). Tämä lisää palovaaraa. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi monien orgaanisten materiaalien kanssa. Tämä muodostaa iskunherkkiä seoksia. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Syövyttää sinkkiä ja terästä. 

Molekyylikaava: NaClO3
Molekyylimassa: 106.44
Hajoaa ~300 °C:ssa
Sulamislämpötila: 248 °C
Tiheys: 2.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 100  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisvikaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. Huomautukset. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine on täysin hajonnut yli 300°C:en lämpötiloissa.
Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan orgaanisten materiaalien kanssa.
Kaupalliset tuotteet sisältävät palonestoainetta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xn, N; R: 9-22-51/53; S: (2)-13-17-46-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi