« Takaisin hakulomakkeelle  
PIIKARBIDI (kuiduton)ICSC: 1061 (Lokakuu 2004)
Hiilipii
Piimonokarbidi
CAS #: 409-21-2
EC Numero: 206-991-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho      
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
PIIKARBIDI (kuiduton) ICSC: 1061
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-VIHREÄ-SININEN-MUSTA KITEINEN AINE. VÄRI RIIPPUU AINEEN PUHTAIDESTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: SiC
Molekyylimassa: 40.1
Härmistymislämpötila: 2700°C
Tiheys: 3.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 10 mg/m3, TWA.
TLV: (alveolijae): 3 mg/m3, TWA.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti ei päde piikarbidin kuituiselle muodolle.
Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että tuberkuloosia sairastavilla henkilöillä on lisääntynyt riski sairastua fibroosiin piikarbidia (kuiduton) sisältäville pölyseoksille altistuttaessa.
Pelkästään piikarbidipölyn (kuiduton) aiheuttamasta fibroosista ei ole näyttöä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi