« Takaisin hakulomakkeelle  
KOBOLTTIKARBONYYLIICSC: 0976 (Huhtikuu 2014)
Dikobolttioktakarbonyyli
Kobolttitetrakarbonyyli
Oktakarbonyylidikoboltti
CAS #: 10210-68-1
YK #: 3124
EC Numero: 233-514-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Itsestään kuumeneva. Voi syttyä kosketuksissa ilman kanssa. Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Kipu. Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxic
VAARA
Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
Tappavaa hengitettynä
Haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Ks. Huomautukset 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; 4.2; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista. Hyvin suljettu. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KOBOLTTIKARBONYYLI ICSC: 0976
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ORANSSISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa lämmetessään. Hajoaa ilman vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä hiilimonoksidin ja koboltin huuruja. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C8O8Co2 / (OC)3Co(CO)2Co(CO)3
Molekyylimassa: 341.9
Hajoaa 52 °C:ssa
Sulamislämpötila: 51 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: ~ 200  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Co): 0.1 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
Monet valmistajat luokittelevat aineen myös muiden ominaisuuksien perusteella - mm. mahdolliset allergiset reaktiot, syöpä, vaikutukset lisääntymiselle, elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva-altistuminen), pitkäaikaiset vaikutukset vesistöön - riittävästi tietoa tukemaan tällaisia GHS-luokituksia ei kuitenkaan löydetty. 

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan koboltti 130 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 754 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi