« Takaisin hakulomakkeelle  
TINA(IV)OKSIDIICSC: 0954 (Lokakuu 2004)
Stannioksidi
Stannianhydridi
Tinadioksidi
CAS #: 18282-10-5
EC Numero: 242-159-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
TINA(IV)OKSIDI ICSC: 0954
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN TAI HIEMAN HARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti vahvojen pelkistysaineiden kanssa. 

Molekyylikaava: SnO2
Molekyylimassa: 150.7
Härmistymislämpötila: 1800-1900°C
Sulamislämpötila: 1630 °C
Tiheys: 6.95 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä hengityselimissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Tämä voi johtaa hyvänlaatuiseen pölykeuhkosairauteen (stannoosi). 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3, TWA.
EU-OEL: 2 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä äyriäisiin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sn): 2 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >20 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi