« Takaisin hakulomakkeelle  
GRAFIITTI (LUONNON)ICSC: 0893 (Huhtikuu 2017)
Mustalyijy
Mineraalihiili
CAS #: 7782-42-5
EC Numero: 231-955-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Karheus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen     Huuhtele suu. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
GRAFIITTI (LUONNON) ICSC: 0893
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
MUSTIA HIUTALEITA, KOKKAREITA, JAUHETTA TAI LASTUJA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C
Atomimassa: 12
Härmistymislämpötila: 3652°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.09-2.23
Liukoisuus veteen: liukenematon 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyjen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Tämä voi johtaa grafiittipneumokonioosiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 2 mg/m3, TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 4 mg/m3.
MAK: (alveolijae): 0.3 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C; syöpävaarallisuusluokka: 4 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Synteettinen ja luonnon grafiitti voivat olla seoksena, ja monet grafiittituotteet sisältävät tiettyjä lisäaineita, kuten kristobaliittia, savea, kivihiiltä ja öljytuotteita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi