« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIDIAMIINITETRAETIKKAHAPPOICSC: 0886 (Elokuu 2008)
N,N'-1,2-Etaanidiyylibis(N-karboksimetyyli)-glysiini
EDTA
Edetiinihappo
CAS #: 60-00-4
EC Numero: 200-449-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin ei-metallisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
ETYLEENIDIAMIINITETRAETIKKAHAPPO ICSC: 0886
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KITEITÄ TAI VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typpioksiduulin huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää joitakin metalleja ja kumia. 

Molekyylikaava: C10H16N2O8 / ((HOOCCH2)2NCH2)2
Molekyylimassa: 292.2
Hajoaa 220-245 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.86
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.05 (erittäin huono)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.34 (laskettu)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -5.01 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä, hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >2000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi