« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOPROPYLIDEENIGLYSEROLIICSC: 0790 (Joulukuu 2000)
2,2-Dimetyyli-1,3-dioksolaani-4-metanoli
Asetoniglyseroli
Glyserolidimetyyliketaali
CAS #: 100-79-8
EC Numero: 202-888-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 80°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 80°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.   
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
ISOPROPYLIDEENIGLYSEROLI ICSC: 0790
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON ÖLJYMÄINEN VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12O3
Molekyylimassa: 132.2
Kiehumislämpötila: 188-189°C
Sulamislämpötila: -26.4 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine: ks. Huomautukset
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduspiste: 80 °C c.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Höyrynpaineesta ei ole tietoa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi