« Takaisin hakulomakkeelle  
MAGNESIUM (PELLETIT)ICSC: 0701 (Kesäkuu 2011)
Magnesiumlastut
Magnesiumjauhe (stabiloimaton)
CAS #: 7439-95-4
YK #: 1869
EC Numero: 231-104-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä hienojakoisena. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Ks. Huomautukset.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin veden tai minkään muun aineen kanssa.    Käytä kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta. EI vettä sisältäviä aineita, hiilidioksidia, muita aineita.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Huomautukset.    Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Polttava tunne suussa ja rinnassa ja vatsassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAARA
Syttyvä kiinteä aine
Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään muista yhteensopimattomista aineista. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
MAGNESIUM (PELLETIT) ICSC: 0701
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HOPEANVALKOISTA METALLISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Joutuessaan kosketuksiin monien muiden aineiden voi aiheuttaa vaarallisia reaktioita. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: Mg
Atomimassa: 24.3
Kiehumislämpötila: 1100°C
Sulamislämpötila: 649 °C
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Palaa voimakkaalla liekillä.
Välttääksesi silmävaurion, älä katso suoraan magnesiumpaloon.
Magnesiumia voi olla pellettien seassa myös jauheena. On erittäin suositeltavaa katsoa kortin tiedot myös magnesiumjauheen osalta.
Ks. ICSC 0289.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, jauheen, hiilidioksidin ja halonien kanssa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 11-15; S: (2)-7/8-43 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi