« Takaisin hakulomakkeelle  
DISYANDIAMIDIICSC: 0650 (Maaliskuu 1998)
Disyanodiamidi
Syanoguanidiini
Disyanidiamidi
CAS #: 461-58-5
EC Numero: 207-312-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen     Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
DISYANDIAMIDI ICSC: 0650
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen ammoniakkia (ks. ICSC 0414). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, kuten ammoniumnitraatin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen syaanivetyä. Ks. ICSC 0492. 

Molekyylikaava: NH2(NH)CNHCN / C2H4N4
Molekyylimassa: 84.1
Sulamislämpötila: 211 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 4.13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.5 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Liuoksessa aine hajoaa yli 80°C:ssa, jolloin vapautuu ammoniakkia (ks. ICSC #0414). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi