« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMHYPOKLORIITTI (LIUOS, AKTIIVISTA KLOORIA <10%)ICSC: 0482 (Huhtikuu 2017)
Natriumoksokloridi
Natriumkloridioksidi
CAS #: 7681-52-9
YK #: 1791
EC Numero: 231-668-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.      Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Kurkkukipu. Yskä. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain epäorgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin ei-metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correnviro;aqua
VAROITUS
Voi syövyttää metalleja
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8 

VARASTOINTI
Erillään hapoista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. 
PAKKAUS
 
NATRIUMHYPOKLORIITTI (LIUOS, AKTIIVISTA KLOORIA <10%) ICSC: 0482
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS, HIEMAN KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen kanssa. Hajoaa valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen klooria (ks. ICSC 0126). Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Liuos vedessä on heikko emäs. Syövyttää monia metalleja. 

Molekyylikaava: NaClO
Molekyylimassa: 74.4
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1 (5,5 %:n vesiliuos)
Sulamislämpötila: -5 °C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle, hengityselimille ja ruoansulatuskanavalle. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Kotitalouksien valkaisuaineet sisältävät tavallisesti noin 5% natriumhypokloriittia (pH noin 11, ärsyttävä), ja väkevämmät valkaisuaineet sisältävät 10-15% natriumhypokloriittia (pH noin 13, syövyttävä).
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Katso myös ICSC 1119 (natriumhypokloriitti, aktiivista klooria >10%). 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyeteeni, polyvinyylikloridi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 8910 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5.9 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 31-36/38; S: (1/2)-28-45-50-61; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi