« Takaisin hakulomakkeelle  
ALUMIINIFOSFIDIICSC: 0472 (Toukokuu 2018)
CAS #: 20859-73-8
YK #: 1397
EC Numero: 244-088-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden, kostean ilman, kuumuuden tai monien aineiden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin veden, lämmön tai monien muiden aineiden kanssa.    Käytä kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa, hiilidioksidia. EI vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Punoitus. Polttava tunne.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Vatsakipu. Päänsärky. Kouristuksia. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Peitä valunut aine kuivalla maalla, kuivalla hiekalla tai muovilla. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
VAARA
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Kuiva. Viileä. Paloturvallinen tila. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vedestä, muista yhteensopimattomista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ALUMIINIFOSFIDI ICSC: 0472
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMANHARMAITA TAI KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa erittäin syttyviä ja myrkyllisiä kaasuja (fosfiini ks. ICSC 0694). Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: AlP
Molekyylimassa: 58
Sulamislämpötila: 2500 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.9
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Hajoamistuotteiden (fosfiinin) hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä, hermostossa, hengityselimissä, maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin, hengitysvajeeseen, sydämen tiheälyöntisyyteen ja koomaan. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. Ympäristön kosteuden tai hikoilun aiheuttama hydrolyysi voi tuottaa kaasumaista fosfiinia, joka voi tulla hengitetyksi. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Käänny Myrkytystietokeskuksen tai asiantuntijan puoleen saadaksesi lisätietoa. 

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan alumiini 3,0 µmol/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T+, N; R: 15/29-28-32-50; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi