« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUM N,N-DIETYYLIDITIOKARBAMAATTIICSC: 0446 (Toukokuu 2018)
Ditiokarbinatrium
CAS #: 148-18-5
YK #: 3077
EC Numero: 205-710-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vettä, vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Uneliaisuus. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
NATRIUM N,N-DIETYYLIDITIOKARBAMAATTI ICSC: 0446
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja, typen oksideja ja natriumoksidia. Aine on heikko emäs. 

Molekyylikaava: (C2H5)2NCS2Na / C5H10NNaS2
Molekyylimassa: 171.3
Sulamislämpötila: 90-102 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.9
Liukoisuus veteen: liukeneva 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, silmille ja ylähengitysteille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Reaktio nitrosoivien aineiden kanssa voi johtaa syöpää aiheuttavien N-nitrosodietyyliamiinin (CAS 62-75-9) muodostumiseen (DFG 2008).
Tämä aine on kaupallisesti saatavilla yleensä liuoksena.
Hajoaa hitaasti vedessä tai happamissa liuoksissa muodostaen hiilidisulfidia ja amiineja.
Ks. ICSC 0022.
Muut CAS-numerot: 20624-25-3 (trihydraatti).
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1500 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi