« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMKARBIDIICSC: 0406 (Huhtikuu 2017)
Kalsiumasetylidi
CAS #: 75-20-7
YK #: 1402
EC Numero: 200-848-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.  Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vaikeutunut hengitys. Sokki tai kollapsi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin puhtaisiin, kuiviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ käytä vettä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrexcl mark;warn
VAARA
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
KALSIUMKARBIDI ICSC: 0406
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAITA KITEITÄ TAI MUSTIA KOKKAREITA, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Seokset hopeanitraatin ja kuparisuolojen kanssa ovat iskunherkkiä. Hajoaa kiivaasti kosketuksessa kosteuden tai veden kanssa. Tämä muodostaa erittäin syttyvää ja räjähtävää asetyleenikaasua (ICSC 0089). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kloorin, bromin, jodin, kloorivedyn, lyijyn, fluoridimagnesiumin, natriumperoksidin ja rikin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Seokset rauta(III)kloridin, rauta(III)oksidin ja tina(II)kloridin kanssa syttyvät helposti ja palavat raivokkaasti. 

Molekyylikaava: CaC2
Molekyylimassa: 64.1
Sulamislämpötila: ~2300 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.22
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa vapauttaen räjähtävää kaasua.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Ks. ICSC 0089. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 15; S: (2)-8-43 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi