« Takaisin hakulomakkeelle  
TITAANIDIOKSIDIICSC: 0338 (Marraskuu 2019)
Rutiili
CAS #: 13463-67-7; 1317-70-7; 1317-80-2
EC Numero: 236-675-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutusainetta   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn hengittämistä.   
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Vahingoittaa hengityselimistöä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Epäillään aiheuttavan syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä kannellisissa astioissa. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TITAANIDIOKSIDI ICSC: 0338
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: TiO2
Molekyylimassa: 79.9
Kiehumislämpötila: 2500-3000°C
Sulamislämpötila: 1855 °C
Tiheys: 3.9-4.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Tämä voi johtaa krooniseen tulehdukseen. Aine aiheuttaa mahdollisesti syöpää ihmiselle hengitettynä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.3 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
CAS numerot eri muodoille: CAS 13463-67-7 (anataasi/rutiili); CAS 1317-70-7 (anataasi); CAS 1317-80-2 (rutiili).
Katso ICSC 1782 aineen nanohiukkasmuoto. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Huomautus:  

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi